Qalabka caawimada ee aaf Somali (Resource Materials in Somali)

Sida loo sameeyo tijaabada macanka dhiiga ee uurka markad guriga joogtiid (How to perform a at home blood glucose test for gestational diabetes)

Aas aaska qorshaha cunta cuunka macanka uurka ee u gaar ah haweenka Soomaaliyeed (Gestational diabetes meal plan basics for Somali women)

Sida loo isticmaalo qalinka dawada macanka ee loogu talagalay macanka uurka (How to use an insulin pen for gestational diabetes)

Nass-nuujinta ilmahaaga (Breastfeeding Your Baby)

Nass-nuujinta (Food For Life: Breastfeeding)

Naasnuujinta iyo badaadada hurdada (Feeding & Safe Sleeping)

Kursiga ilmaha yaryar lagu xidho ee gaadhiga waa in uu gadaal ujeeda badbaadad awgeed (Rear Facing Infant Car Seat Safety)